Scopurile asociației

Conform statutului, Asociaţia doreşte să:
–  întreţină şi să cultive în mod demn limba, cultura şi tradiţiile româneşti, precum şi identitatea membrilor săi
– să promoveze interesele comunităţii româneşti din Cehia prin organizarea de activităţi sportive, culturale şi educaţionale, prin propagarea folclorului românesc în Cehia, prin acordarea de asistenţă membrilor săi în caz de necesitate
– să reprezinte, în limita competenţei şi posibilităţilor de care dispune, interesele comunităţii româneşti în faţa autorităţilor române şi cehe
– să sprijine schimbul cultural între Cehia şi România. Asociaţia va edita un buletin trimestrial, care va prezenta informaţii despre activitatea sa şi cele mai noi evenimente din România şi Cehia, ce ar putea interesa pe membrii Asociaţiei.